Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan V

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan V

Plan V

Plan  działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie II:
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie  realizacji zadań publicznych w obszarze 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych.

Istnienie standardów współpracy jest warunkiem ciągłego jej doskonalenia, realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności współpracy. Ważnym aczkolwiek niedocenianym i niezauważanym zarówno przez partnerów publicznych, jak i pozarządowych jest niefinansowy obszar współpracy.

Wypracowanie wytycznych dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej w tym aspekcie jest niezwykle ważne.

W załączeniu:

Plan Płaszczyzna II obszar 2 (Formy niefinansowe)
Realizacja planu Płaszcyzna II obszar 2 (Formy niefinansowe)

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home