Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie do udziału w seminarium 1

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Zaproszenie do udziału w seminarium 1

Zaproszenie do udziału w seminarium 1

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w programie współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi
Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa organizacji do udziału w seminarium, podczas którego będzie omawiana tematyka realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w założeniach rocznych programów współpracy lokalnych jednostek samorządowych  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spotkania odbędą się w dniach
20 września 2014 roku ( sobota )
04 października 2014 roku ( sobota )
od godz. 1000
w pomieszczeniach Klubu Seniora WRZOS w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13
(wejście od ul. Przytorowej)

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w spotkaniach.


Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home