Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Działania edukacyjne

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Działania edukacyjne

Działania edukacyjne

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń zorganizowanych dla grupy docelowej. Cykl obejmuje 5 spotkań, które odbywają się raz w miesiącu ( styczeń - maj ). Program szkolenia został opracowany po uprzednio przeprowadzonej samoocenie dotychczasowej współpracy międzysektorowej w pięciu lokalnych jednostkach samorządowych, metodą LIJW (Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy), ukierunkowany na osiągnięcie założonych celów projektu. Obejmuje m.in. treści dotyczące wdrożenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL.

Program szkolenia „Standardy współpracy międzysektorowej”

Warsztaty prezentacja 1 ppt   Warsztaty prezentacja 2 ppt

 Warsztaty prezentacja 3_1 ppt   Warsztaty prezentacja 3_2 ppt

Warsztaty prezentacja 4 ppt   Warszataty prezentacja 5 ppt

 Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home