Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy

Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy

Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 2: Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w obszarze 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w działaniu: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

Spis treści:

Wstęp 2
I Standaryzacja współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 2
1 Definicje pojęć 2
2 Ustalenie standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 4
21 Podstawy prawne związane z realizacją zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 4
22 Formy i tryby zlecania zadań publicznych 6
II Procedura przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego 18
ETAP I Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 19
ETAP II Powołanie komisji konkursowej 20
ETAP III Składanie ofert na realizację zadania publicznego 21
ETAP IV Rozpatrywanie ofert złożonych w ramach konkursu 22
ETAP V Ogłoszenie wyników konkursu ofert 22
ETAP VI ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 23
ETAP VII KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 23
III Harmonogram wdrażania standardów 24
Spis schematów 25
Spis tabel 25

Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy plan działania ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Istnienie standardów współpracy jest warunkiem ciągłego jej doskonalenia, realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności współpracy Wypracowanie wytycznych dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej jest niezwykle istotne w dziedzinie realizacji zadań publicznych Aby realizacja zadań publicznych, szczególnie w sferze finansowej, była na dobrym jakościowo poziomie, przynosiła pożądane efekty i przede wszystkim odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności, współpraca międzysektorowa w tym zakresie musi funkcjonować według określonych standardów.

Plan działania w pliku  

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home