Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan II

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan II

Plan II

Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 1: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych,
w obszarze 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych w działaniu: Współtworzenie wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego i NGO.

Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest program współpracy przyjmowany uchwałą właściwego organu - rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego. 

Zawarte w programach wytyczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej są zasadniczym czynnikiem determinującym sukces rozwoju wzajemnych relacji, efektywności w rozwiazywaniu problemów społecznych i realizacji zadań publicznych.

Niniejszy plan działania ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Istnienie standardów współpracy jest warunkiem ciągłego jej doskonalenia, realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności współpracy.

W załączeniu:

Plan Płaszczyzna I Obszar 3 (program współpracy) 
Uchwała i Program współpracy 
Realizacja planu Płaszczyzna I Obszar 3 (program współpracy) 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home