Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan III

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan III

Plan III

   Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy w Płaszczyźnie I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych,

w Obszarze 4: Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć 

w działaniu: Konsultacje społeczne „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego i NGO”

   Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele władz każdego szczebla przedstawiają obywatelom planowane projekty, przedsięwzięcia, zmiany aktów prawnych etc. Wszystkie podejmowane przez władzę kroki, które będą miały pośredni lub bezpośredni wpływ na życie społeczności, mogą być wcześniej skonsultowane. 

   Konsultacje społeczne nie ograniczają się jedynie do przedstawienia planów przygotowywanych przez władze, ale zakładają również wysłuchanie opinii lokalnej społeczności, zapoznanie się z jej pomysłami, podejmowanie dyskusji.

   Najpopularniejszym dokumentem tworzonym przez samorząd terytorialny we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest program współpracy tych obydwu sektorów. Program współpracy jest podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy odpowiedniej jst z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie. Jednym z etapów tworzenia programu współpracy jest proces konsultacji tego dokumentu.

   Niniejszy plan działania ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Istnienie standardów współpracy jest warunkiem ciągłego jej doskonalenia, realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności współpracy.

 

W załączeniu:

Plan Płaszczyzna I Obszar 4- Konsultacje 

Realizacja planu Płaszczyzna I Obszar 4 (Konsultacje) 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home