Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan IV

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan IV

Plan IV

Plan działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych w działaniu: Integracja organizacji pozarządowych działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej w powiecie oleckim.

Niniejszy plan działania zawiera wytyczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej dotyczące procesu budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy. Przedstawia proces integracji organizacji pozarządowych działających w poszczególnych obszarach (branżach) działalności pożytku publicznego.

Plan ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

W załączeniu:

Plan Płaszcyzna III obszar 2 Integracja

Realizacja planu Płaszczyzna III obszar 2

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home