Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawione poniżej Informatory są efektem pracy zespołu powołanego do realizacji projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego  przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim.

Głównym celem założonym w projekcie jest podniesienie jakości i efektywności mechanizmów współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim.

Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu

Informator II maj 2015

Informator I  sierpień 2014

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home