Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Artykuły w lokalnej prasie

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Artykuły w lokalnej prasie

Artykuły w lokalnej prasie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczanymi co drugi miesiąc w Głosie Olecka (Gazeta Olsztyńska). Treści zawarte w artykułach dotyczą współpracy międzysektorowej tj. jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat wzajemnego postrzegania partnera współpracy, w tym jego oczekiwań, roli, praw i obowiązków każdej ze stron tej współpracy na terenie powiatu oleckiego.

Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home